Make your own free website on Tripod.com
Laman Sari IPS     |   home
Latarbelakang   |   Objektif   |   Perlembagaan   |   AJK 2002/2003   |   Karyawan IPS   |   Pautan
Objektif


MENDAULATKAN BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN  

MENINGKATKAN MUTU SASTERA BERBAHASA MELAYU DI SABAH SEBAGAI TERAS BAHASA KEBANGSAAN     

MENGGALAKKAN PENGHASILAN KARYA SASTERA BERUNSUR PEMBANGUNAN INSAN

MENERBITKAN KARYA-KARYA AHLI

MENGANJURKAN BENGKEL, DISKUSI, SEMINAR DAN SEBAGAINYA

MENGANJURKAN SAYEMBARA SASTERA DENGAN KERJASAMA PIHAK-PIHAK TERTENTU

MEMPERKENALKAN SASTERA SABAH DI PERINGKAT KEBANGSAAN DAN SERANTAU  

MELAHIRKAN BAKAT PENULIS SASTERA KEBANGSAAN YANG BERMUTU MELALUI  BENGKEL PENULISAN

MENJAGA KEBAJIKAN AHLI-AHLI DAN PENULIS KHUSUSNYA DI SEGI MASALAH PENULISAN