Make your own free website on Tripod.com

RUJUKAN

Abdul Rahim Tapah, 1996. Tergantung Pada Kata. Kuala Lumpur: DBP.
Ariffin Arif, 2001. Kota Madani. Kota Kinabalu: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah.
Fariza Md. Sham, Sulaiman Ibrahim dan Ideris Endot, 2000. Dakwah dan Perubahan Sosial. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
Jasni Matlani, 1996. Tergantung Pada Kata. Kuala Lumpur: DBP.
Muhammad Haji Salleh, 1982. Dari Seberang Diri. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Wan Hashim Wan The, 1997. Tamadun Melayu Menyongsong Abad Kedua Puluh Satu. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia.
Zam Ismail, 2000. Rimbun Bicara (Majlis Pentupan Pengucapan Puisi Dunia Kuala Lumpur - World Poetry Reading 2000). Kuala Lumpur: DBP.