Make your own free website on Tripod.com
Perutusan Ketua Satu
Cerpen Pilihan
Sireggi Kekasihku
Ekor
Puisi Pilihan
Puisi Bulan Kemerdekaan
Jatidiri Bangsa
Kemerdekaan: Menifestasi Meanyam Wawasan
Luka Sengketa
Mentafsir Tanah Air

T A H N I A H!
Sdr. Dulamid Rudin
Puan Fauziah Ibrahim
Datu Ruslan Sulai
kerana memenangi Sayembara Deklamasi Puisi Bulan Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah 2002