Make your own free website on Tripod.com

PERKARA 10 - UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN IPS   

Perkara 1 || Perkara 2  Perkara 3 ||Perkara 4  | |Perkara 5 ||| Perkara 6 || Perkara 7 | Perkara 8 ||Perkara 9 || PERKARA 10 | Perkara 11 || Perkara 12 ||Perkara 13 || Perkara 14

 

            10.         PEMERIKSA KIRA-KIRA 

10.1    Seorang yang bukan ahli persatuan boleh dilantik di dalam mesyuarat agung sebagai Pemeriksa Kira-Kira. Beliau akan memegang jawatan selama 2 tahun dan boleh dilantik semula.

10.2  Pemeriksa Kira-Kira adalah dikehendaki memeriksa kira-kira Persatuan bagi setahun dan membuat laporan atau pengesahan untuk mesyuarat agung. Beliau juga dikehendaki bila-bila masa oleh Ketua Satu memeriksa kira-kira Persatuan bagi mana-mana di dalam tempoh jawatannya dan membuat laporan kepada Jawatankuasa.

kembali