OBJEKTIF IPS


  • MENDAULATKAN BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN 
  • MENINGKATKAN MUTU SASTERA BERBAHASA MELAYU DI SABAH SEBAGAI TERAS BAHASA  KEBANGSAAN    
  • MENGGALAKKAN PENGHASILAN KARYA SASTERA BERUNSUR PEMBANGUNAN INSAN
  • MENERBITKAN KARYA-KARYA AHLI
  • MENGANJURKAN BENGKEL, DISKUSI, SEMINAR DAN SEBAGAINYA
  • MENGANJURKAN SAYEMBARA SASTERA DENGAN KERJASAMA PIHAK-PIHAK TERTENTU
  • MEMPERKENALKAN SASTERA SABAH DI PERINGKAT KEBANGSAAN DAN SERANTAU 
  • MELAHIRKAN BAKAT PENULIS SASTERA KEBANGSAAN YANG BERMUTU MELALUI       BENGKEL PENULISAN
  • MENJAGA KEBAJIKAN AHLI-AHLI DAN PENULIS KHUSUSNYA DI SEGI MASALAH PENULISAN

 

[Kembali ke Muka Depan]