Mentafsir Tanah Air

Sebuah tanah air yang mengalir di dadanya
darah: bukan merah, bukan putih tapi ceria!

Sebuah tanah air yang dihidupkan di dada
pusaka moyangku
di situ cicit dan cucunya membesar
bersama gelombang dan denyut waktu
berliku, berputar, bertebar
di situ cicit dan cucunya menyedut segar
udara kemerdekaan
bertahta di perdu kemenangan wira

Memenangkan sebuah hasrat globalisasi manusia
yang dimerdekakan ini adalah perjuangan
hanya kami menyata bukti kukuh benteng naluri
teguh bakti memukau peradaban dunia masakini
di bawahnya saling memberi
sejati warganya memelihara keharmonian
di sinilah anak-anak sejarah dimamah enak
dijadikan hidangan pedoman

Sebuah hasrat yang menghijaukan manusia
warganya
membanteras gugat ganggu penjajah dunia baru
sebuah bangsa bongkak yang kehilangan citra cinta
sebuah peradaban yang telah sirna kemanusiaannya
menafikan kemakmuran dengan sejumlah sengketa
yang sengaja diterbithebohkan
dan ia membesar
cuba meluaskan jajah
mengerat-ngerat kebebasan yang terjamin gagah
menyiat-nyiat pejal kemerdekaan yang bermukim megah


Sebuah hasrat yang dibangunkan atas kewajipan
bahawa tanah air ini harus dimiliki
oleh bangsanya sendiri
yang lahir membesar dan mengerti maknanya
harus mengenali liku pernah dilalu
liku yang sungguhpun jauh dan berputar-putar
akhirnya berhenti bersama cinta sejati
berganding bersama sesama warga
kita sebangsa!

Apa mesti dimesrakan ketika ini
sewaktu-waktu mengimpikan sebuah hasrat di mana
anak-anak bernafas bebas
anak-anak berlari riang membesar dan membesar dewasa
membangun menari-narikan kebesarannya
melagu-lagukan kebesarannya
melagu-lagukan kebesarannya dan atas kemenangannya,
kejayaannya yang berhasil membangunkan bangsanya
memenangi hasrat bangsanya
membesarkan hasrat bangsannya
memakmurkan kejayaan bangsanya
sehingga tiada terasa sedikitpun lelah
sehingga tak terpandang bahawa liku yang dilalui itu
jauh, berputar dan panjang
sehingga tak pernah menyatakan ragu
bahawa di samping sekarang adalah genggaman kepuasan

Sebagai pewaris zaman moyangku
hasrat adalah jalan berliku yang ditempohi bersama-sama
kepada warga yang mengerti makna masadepannya
menambat tali gelombang pada dada
di sini cita-cita bersemi
ia membesar apabila dipupuk dan dimesrai
apabila seluruh warga memakmurkannya
di setiap dada mereka
dan melebar ke seluruh anggota
dan bergerak maju menguliti duri dunianya

Sebagai pewaris zaman moyangku
kami bersama seluruh kota kata
tiada sempadan menaruh kejatidirian
membaca setiap liku perjalanan yang tersejarah
pada buku waktu
tafsirnya mengadun cita-cita, sikap dan hasrat
ketika suatu waktu ia pecah ditebarkan
dari bendungan impian

Alangkah agungnya manusiaku yang bernaung di bawah
bendera tanah air makmur ini
dan ketika warna wajah dan gerak cergas semakin murni
tapi kecil lalu kian mengecil dan kian terpencil
jadilah moyang, wargatua yang tak diam menyimpul benang
hasrat yang menjadi warisan sejarah lampau
anak-anaklah generasi memanjangkan jangkauan itu
kembali memutar dan bermercu arah gerak hasrat bangsa
jitu cita-cita bahawa tanah air ini mutlaknya
adalah milik bangsaku sendiri

Sebuah tanah air yang mengalir di dadanya
darah: bukan putih, bukan merah tapi ceria


HASYUDA ABADI,
Kota Kinabalu,
1993.