Make your own free website on Tripod.com

PERKARA 11 - UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN IPS   

Perkara 1 | Perkara 2  |  Perkara 3 | Perkara 4  | Perkara 5 | Perkara 6 | Perkara 7 | Perkara 8 | Perkara 9 | Perkara 10PERKARA 11 | Perkara 12 | Perkara 13 | Perkara 14

 

              11.    TAFSIRAN UNDANG-UNDANG  

11.1    Di antara mesyuarat-mesyuarat agung, Jawatankuasa boleh memberikan tafsirannya kepada undang-undang ini bila mustahak memutuskan perkara-perkara yang tidak terkandung di dalam undang-udnang ini.

11.2    Kecuali perkara yang bertentangan atau tidak selaras dengan dasar yang telah dibuat di dalam mesyuarat agung, keputusan Jawatankuasa terhadap ahli-ahli adalah muktamad jika tidak diubah oleh keputusan mesyuarat agung.

kembali